ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อที่ 3/2567 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อที่ 3/2567 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อที่ 3/2567 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท แอดวานซ์ ออนโกอิ้ง จำกัด เป็นเงิน 15,300 บาท

เอกสารแนบ

001

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง

002

ขนาดไฟล์:0.21 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง