ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/71397/nws/