ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดปัตตานี) รวมระยะทางไม้ไผ่ 8,480 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดปัตตานี) รวมระยะทางไม้ไผ่ 8,480 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดปัตตานี) รวมระยะทางไม้ไผ่ 8,480 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://procurement.dmcr.go.th/detailAll/71449/nws/