ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าสะพายหลังใส่เอกสารและโน้ตบุ๊ก จำนวน 21 ใบ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา หัวหิน ชะอำบีช จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าสะพายหลังใส่เอกสารและโน้ตบุ๊ก จำนวน 21 ใบ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา หัวหิน ชะอำบีช จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าสะพายหลังใส่เอกสารและโน้ตบุ๊ก จำนวน 21 ใบ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา หัวหิน ชะอำบีช จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://procurement.dmcr.go.th/detailAll/71532/nws/13