ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การลาดตระเวนเพื่อ การป้องกันรักษาป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา หัวหินชะอำ บีช จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การลาดตระเวนเพื่อ การป้องกันรักษาป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา หัวหินชะอำ บีช จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การลาดตระเวนเพื่อ การป้องกันรักษาป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา หัวหินชะอำ บีช จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://procurement.dmcr.go.th/detailAll/71533/nws/13