ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองพื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพื้นที่เกษตรกรรม) จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองพื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพื้นที่เกษตรกรรม) จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ถือครองพื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพื้นที่เกษตรกรรม) จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://procurement.dmcr.go.th/detailAll/71539/nws/