ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1(แบบถัง 200 ลิตร)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1(แบบถัง 200 ลิตร)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1(แบบถัง 200 ลิตร) บัดนี้ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 395 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,249,140.00 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

181

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 129 ครั้ง