ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮค 7307 กทม.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮค 7307 กทม.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮค 7307 กทม.
บัดนี้ การจัดซื้ยางรถยนต์ราชการ จำนวน 4 เส้น หมายเลขทะเบียน ฮค 7307 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,302.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสองบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

553

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 142 ครั้ง