ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
‘ปลัด จตุพร’ ร่วมบรรยายพิเศษ NEXT TREND “CARBON CREDIT " เสริมพลังความคิด สร้างแรงขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

‘ปลัด จตุพร’ ร่วมบรรยายพิเศษ NEXT TREND “CARBON CREDIT " เสริมพลังความคิด สร้างแรงขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

‘ปลัด จตุพร’ ร่วมบรรยายพิเศษ NEXT TREND “CARBON CREDIT " เสริมพลังความคิด สร้างแรงขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1 มี.ค. 67
ทส. เฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ทส. เฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ทส. เฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

29 ก.พ. 67
‘พัชรวาท’ ประชุมเข้ม กำหนดมาตรการเพิ่มเติมแก้ฝุ่น PM2.5 “สนับสนุนการทำงานเชิงรุก-บังคับใช้กม.-ตัดสิทธิความช่วยเหลือจากรัฐ” พร้อมยกระดับการปฏิบัติการในช่วงสถานการณ์วิกฤต

‘พัชรวาท’ ประชุมเข้ม กำหนดมาตรการเพิ่มเติมแก้ฝุ่น PM2.5 “สนับสนุนการทำงานเชิงรุก-บังคับใช้กม.-ตัดสิทธิความช่วยเหลือจากรัฐ” พร้อมยกระดับการปฏิบัติการในช่วงสถานการณ์วิกฤต

‘พัชรวาท’ ประชุมเข้ม กำหนดมาตรการเพิ่มเติมแก้ฝุ่น PM2.5 “สนับสนุนการทำงานเชิงรุก-บังคับใช้กม.-ตัดสิทธิความช่วยเหลือจากรัฐ” พร้อมยกระดับการปฏิบัติการในช่วงสถานการณ์วิกฤต

27 ก.พ. 67
ไทย-เวียดนาม หารือการเพาะขยายพันธุ์ลูกนกกระเรียนไทยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนกกระเรียนในภูมิภาค

ไทย-เวียดนาม หารือการเพาะขยายพันธุ์ลูกนกกระเรียนไทยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนกกระเรียนในภูมิภาค

ไทย-เวียดนาม หารือการเพาะขยายพันธุ์ลูกนกกระเรียนไทยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนกกระเรียนในภูมิภาค

23 ก.พ. 67

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 1 มี.ค. 67 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

วันที่ 1 มี.ค. 67 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์..

1 มี.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน.ผต.ทส.) เข้าร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 จังหวัดสระบุรี กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน.ผต.ทส.) เข้าร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 จังหวัดสระบุรี กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

29 ก.พ. 67
วันที่ 28 ก.พ. 67 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 28 ก.พ. 67 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านระบบ Video Conference

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ณ ห้องประชุมช่อช..

28 ก.พ. 67
วันที่ 28 ก.พ. 67. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ประชุมตรวจราชการตามแผน การตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของหน่วยงานในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

วันที่ 28 ก.พ. 67. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ประชุมตรวจราชการตามแผน การตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของหน่วยงานในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

28 ก.พ. 67
วันที่ 23 ก.พ. 2567 เวลา 13.30 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนตรวจราชการ 2 (นางพัสรา กาญจนะวีระ) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 23 ก.พ. 2567 เวลา 13.30 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนตรวจราชการ 2 (นางพัสรา กาญจนะวีระ) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 23 ก.พ. 2567 เวลา 13.30 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อ..

23 ก.พ. 67
วันที่ 22 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนตรวจราชการ 2 (นางพัสรา กาญจนะวีระ) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำน้ำแม่ลาการ้อง จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 22 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนตรวจราชการ 2 (นางพัสรา กาญจนะวีระ) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำน้ำแม่ลาการ้อง จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 22 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด..

22 ก.พ. 67

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

สปอต ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกกการทุจริต ตอนที่ 3 ภัตตาคารหรู