Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

Mobile Application

DNP e-Learning

ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (E-learning) สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ..

เยี่ยมชม : 92 ครั้ง

NationalParkThai

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบและแสดงแนวเขตกรมอุทยาน แสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น แม่น้ำ ถนน ทางรถไฟ แนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และที่ตั..

เยี่ยมชม : 258 ครั้ง

Nature4Thai

รายงานข้อมูลสถานการณ์ประจำวันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามตรวจสอบจุดเกิดภัยพิบัติ หรือแนวโ..

เยี่ยมชม : 1077 ครั้ง

ThaChin WaterQuality

Thachin Water Quality เป็น Mobile Application ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อประช..

เยี่ยมชม : 273 ครั้ง

BotanyMatch

“BotanyMatch” เพื่อการให้ข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ ในรูปแบบการนำเสนอของเกมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช้งานผ่าน smar..

เยี่ยมชม : 258 ครั้ง

BotanyAR

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในด้านการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล..

เยี่ยมชม : 136 ครั้ง

Botany4Thai

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพรรณไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพร..

เยี่ยมชม : 310 ครั้ง

TGM

โครงการจัดทำระบบรายงานผลข้อมูลเพื่อติดตามเฝ้าระวังปริมาณน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล ภายใต้โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำ..

เยี่ยมชม : 254 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 51 รายการ
1 2 3 4 5 6 7