ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

ชุมชนไม้มีค่า

แอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่า เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศษรฐกิจจากฐานชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษ..

เยี่ยมชม : 637 ครั้ง

ระบบบริหารจัดการงาช้างภายในประเทศ

โปรแกรมนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนของโปรแกรมสำหรับประชาชนทั่วไป ในส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบงาช้างและสถานที่ครอ..

เยี่ยมชม : 585 ครั้ง

DNP e-Learning

ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (E-learning) สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ..

เยี่ยมชม : 798 ครั้ง

NationalParkThai

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบและแสดงแนวเขตกรมอุทยาน แสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น แม่น้ำ ถนน ทางรถไฟ แนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และที่ตั..

เยี่ยมชม : 1202 ครั้ง

Nature4Thai

รายงานข้อมูลสถานการณ์ประจำวันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามตรวจสอบจุดเกิดภัยพิบัติ หรือแนวโ..

เยี่ยมชม : 2127 ครั้ง

ThaChin WaterQuality

Thachin Water Quality เป็น Mobile Application ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อประช..

เยี่ยมชม : 989 ครั้ง

BotanyMatch

“BotanyMatch” เพื่อการให้ข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ ในรูปแบบการนำเสนอของเกมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช้งานผ่าน smar..

เยี่ยมชม : 910 ครั้ง

BotanyAR

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในด้านการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล..

เยี่ยมชม : 429 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 48 รายการ
1 2 3 4 5 6