ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

ชุมชนไม้มีค่า

แอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่า เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศษรฐกิจจากฐานชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษ..

เยี่ยมชม : 818 ครั้ง

ระบบบริหารจัดการงาช้างภายในประเทศ

โปรแกรมนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนของโปรแกรมสำหรับประชาชนทั่วไป ในส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบงาช้างและสถานที่ครอ..

เยี่ยมชม : 723 ครั้ง

DNP e-Learning

ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (E-learning) สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ..

เยี่ยมชม : 970 ครั้ง

NationalParkThai

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบและแสดงแนวเขตกรมอุทยาน แสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น แม่น้ำ ถนน ทางรถไฟ แนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และที่ตั..

เยี่ยมชม : 1396 ครั้ง

Nature4Thai

รายงานข้อมูลสถานการณ์ประจำวันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามตรวจสอบจุดเกิดภัยพิบัติ หรือแนวโ..

เยี่ยมชม : 2320 ครั้ง

BotanyMatch

“BotanyMatch” เพื่อการให้ข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ ในรูปแบบการนำเสนอของเกมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช้งานผ่าน smar..

เยี่ยมชม : 1049 ครั้ง

BotanyAR

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในด้านการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล..

เยี่ยมชม : 517 ครั้ง

Botany4Thai

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพรรณไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพร..

เยี่ยมชม : 936 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
1 2 3 4 5