ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

12 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

12 ต.ค. 63

ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF NATIONAL ENVIRONMENTAL QUALITY ACT, B.E. 2535

12 ต.ค. 63

คำแปลภาษาอังกฤษ ชื่อ.Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act (No. 2) B.E. 2561 (2018)

12 ต.ค. 63

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

12 ต.ค. 63

วัตถุประสงค์/หลักการ/เจตนารมณ์

12 ต.ค. 63

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๖๓

14 มี.ค. 65

กฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ตำบลวัดเกต ตำบล หนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองส

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.59 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 353 รายการ
1 2 3 4 5 > >>