ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 พ.ค. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง
5 เม.ย. 65

รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก/รหัสแหล่งของเงิน และกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 NEW GFMIS

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 3.98 Mb ดาวน์โหลด: 4577 ครั้ง
1 เม.ย. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด: 4565 ครั้ง
1 มี.ค. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด: 4565 ครั้ง
2 ก.พ. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 4564 ครั้ง
4 ม.ค. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 4563 ครั้ง
2 ธ.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 4563 ครั้ง
3 พ.ย. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4562 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 59 รายการ
1 2 3 4 5 > >>