ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ส.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง
1 ก.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง
1 มิ.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.71 Mb ดาวน์โหลด: 2526 ครั้ง
1 พ.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.64 Mb ดาวน์โหลด: 2508 ครั้ง
27 เม.ย. 63

แบบฟอร์มสถานะรายจ่ายลงทุน

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 2510 ครั้ง
7 เม.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด: 2505 ครั้ง
7 เม.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด: 2505 ครั้ง
4 มี.ค. 63

แจ้งรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ล่าสุด)

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb ดาวน์โหลด: 2524 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 35 รายการ
1 2 3 4 5 > >>