ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 เม.ย. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด: 3385 ครั้ง
3 มี.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.27 Mb ดาวน์โหลด: 3383 ครั้ง
4 ก.พ. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 3381 ครั้ง
11 ม.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 3381 ครั้ง
1 ธ.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 3383 ครั้ง
11 พ.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3382 ครั้ง
21 ต.ค. 63

รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 3386 ครั้ง
19 ต.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.46 Mb ดาวน์โหลด: 3382 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 44 รายการ
1 2 3 4 5 > >>