ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวสารกระทรวง

ข่าวโครงการ

ดูทั้งหมด
โครงการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฝะรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณลักษณะของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นที่ประจักษ์ ปรากฏต่อสาธารณะและได้รับผลตอบแทนความดีที่เหมาะสม ตลอดจนสังคมได้รับรู้และเป้นเกียริประวัติในชีวิตราชการ อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

12 ต.ค. 60

Baseline Data ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด