ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

‘ทส. แถลง “ไทยลดโลกร้อนได้ตามเป้า” พร้อมก้าวสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในปี 2573’

‘ทส. แถลง “ไทยลดโลกร้อนได้ตามเป้า” พร้อมก้าวสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในปี 2573’

‘ทส. แถลง “ไทยลดโลกร้อนได้ตามเป้า” พร้อมก้าวสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในปี 2573’

      วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC ณ ห้องประชุม Infinity 1-2 ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

       รมว.ทส. กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมแรงร่วมใจกัน จนทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นการแสดงออกให้นานาประเทศได้เห็นว่า ประเทศไทยของเรานั้น ตั้งใจที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการแก้ปัญหาโลกร้อน และร่วมรักษาโลกใบนี้ไว้ให้ลูกหลานของพวกเราต่อไปในอนาคต”

 ปัจจุบัน ประเทศไทยได้แบ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรก คือ การดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) ภายในปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายภายในประเทศแล้ว ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อยู่ระหว่างร้อยละ 7-20 หรือ 25– 73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) เมื่อเทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน (BAU) เมื่อปี 2548 โดยในปี 2561 มีปริมาณลดลงอยู่ที่ 57.84 MtCO2eq คิดเป็นร้อยละ 15.76

 สำหรับเป้าหมายในระยะต่อไปนั้น คือ การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ภายในปี 2573 ซึ่งมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ร้อยละ 20-25

      นอกจากนี้ รมว.ทส. ยังกล่าวเสริมอีกว่า “เป้าหมาย NDC นับว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมาก แต่ไม่เกินความสามารถ เพราะเราจะมีความร่วมมือกันอย่างดี มีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันมากขึ้น มีกฎหมายที่จะออกรองรับในอนาคต และมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน”

แกลเลอรี่