ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“รมว.วราวุธ บันทึกเทป เชิญชวนทุกคนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) และ วันทะเลโลก (8 มิถุนายน) ที่จะถึงนี้”

“รมว.วราวุธ บันทึกเทป เชิญชวนทุกคนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) และ วันทะเลโลก (8 มิถุนายน) ที่จะถึงนี้”

“รมว.วราวุธ บันทึกเทป เชิญชวนทุกคนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) และ วันทะเลโลก (8 มิถุนายน) ที่จะถึงนี้”

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทป เนื่องในโอกาส วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2564 (World Environment Day) เพื่อร่วมรณรงค์กับทาง UNEP โดยในปีนี้ มีประเด็นหลักการณรงค์ว่า “ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม : Reimagine Recreate Restore” ผ่านแฮชแท็ก #GenerationRestoration

นอกจากนั้น ยังได้บันทึกเทป เนื่องในโอกาสวันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดย เชิญชวนให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ หวงแหน และร่วมฟื้นฟู ทะเลของประเทศไทย ทั้งอ่าวไทย และทะเลฝั่งอันดามัน

“มาร่วมกันดูแลทะเลของไทย ต้องไม่ร่วมกันสร้างปัญหาทางทะเลให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อที่ทรัพยากรต่าง ๆ จะยังสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศเติบโต” นายวราวุธ กล่าว

แกลเลอรี่