ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ 0201.8/47/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ 0201.8/47/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ 0201.8/47/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 จากบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,791,180 บาท 

เอกสารแนบ

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 0201

ขนาดไฟล์:4.84 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง