Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices For Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
สนง.ทสจ.ยโสธร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 6/2561

สนง.ทสจ.ยโสธร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร และศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 6/2561 ณ โรงเรียนบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน กิจกรรมมีการแจกเอกสาร ประชาสัมพันธ์ และแจกกล้าไม้ ได้แก่ แคนา เสม็ดชุน และเม่าหลวง จำนวน 300 ต้น และร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 30 ต้น ได้แก่ พะยูง ยางนา และกระบาก

8 พ.ค. 61