Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices For Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการรายงานผลตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร

จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการรายงานผลตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 11 มกราคม 2562 จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการรายงานผลตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร 25 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่จะต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด “การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

11 ม.ค. 62