ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จับมือ จังหวัดสตูล พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7

ทส. จับมือ จังหวัดสตูล พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7

ทส. จับมือ จังหวัดสตูล พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 

วันนี้ (1 กันยายน 2565) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APGN) ครั้งที่ 7 ผ่าน Facebook Live กรมทรัพยากรธรณี โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ร่วมแถลงข่าว

นายจงคล้าย เปิดเผยถึง นโยบาย ความพร้อม ที่มา และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APGN) ครั้งที่ 7 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 11 กันยายน 2565 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ จังหวัดสตูล ที่นอกจากประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพของอุทยานธรณีโลกสตูลและความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครั้งนี้แล้ว ยังจะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในเวทีโลก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานอุทยานธรณี อีกด้วย

ทั้งนี้ รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและโปสเตอร์วิชาการ การจัดนิทรรศการ Geo - Fair การทัศนศึกษาแหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล และการประชุม Youth Forum โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งขณะนี้ มีความพร้อมในการจัดงาน มากกว่าร้อยละ 80 ทั้งในเรื่องการเดินทาง รับ - ส่ง การจัดเตรียมสถานที่พัก การจัดเตรียมด้านอาหารและการแสดงรับรอง รวมถึงสถานที่จัดประชุม

แกลเลอรี่