ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดประชุม “Mekong Regional Water, Energy, and Climate Alliance Forum 2023”

ทส. เปิดประชุม “Mekong Regional Water, Energy, and Climate Alliance Forum 2023”

ทส. เปิดประชุม “Mekong Regional Water, Energy, and Climate Alliance Forum 2023”

วันนี้ (13 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม “Mekong Regional Water, Energy, and Climate Alliance Forum 2023” ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย Stockholm Environment Institute (Asia) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศของเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และมุมมอง รวมถึงแสวงหาแนวทางในการดำเนินความร่วมมือด้านน้ำ พลังงาน และสภาพภูมิอากาศที่สำคัญของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีนักวิจัย พันธมิตรด้านการพัฒนา และผู้กำหนดนโยบาย เข้าร่วมงานมากกว่า 120 คน 

ทั้งนี้ นางชญานันท์ รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวว่า กระทรวงฯ ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายวิทยาศาสตร์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และปัญหามลพิษ ซึ่งเวทีการหารือในวันนี้ จะเป็น Platform ที่สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ในการกำหนดนโยบาย และเสริมสร้างความร่วมมืออันจะนำไปสู่การพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป

แกลเลอรี่