ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. กระตุ้นเยาวชน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ทส. กระตุ้นเยาวชน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ทส. กระตุ้นเยาวชน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 15.20 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การอนุรักษ์ทะเลอย่างไรให้ยั่งยืน” ภายในงานเปิดโครงการ Kids eco camp เยาวชนรักษ์โลก โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ร้าน Aftermoon บางปู จังหวัดสมุทรปราการ แลนด์มาร์คปากอ่าวไทย ประตูแรกก่อนสายน้ำจะไหลสู่ท้องทะเล เพื่อสร้างพลังรักษ์ทะเล และจุดประกายไอเดีย เสริมแรงบันดาลใจให้กับเหล่าต้นกล้าเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายกิจกรรมไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเอง ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และต่อยอดสู่การอนุรักษ์ทะเลอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่