ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 15 ก.ย. 66 นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส. โดยมี ปกท.ทส. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 ก.ย. 66 นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส. โดยมี ปกท.ทส. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่