ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จับมือเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวโมเดล Nets Up ส่งเสริมกลุ่มประมง เปลี่ยนอวนไม่ใช้แล้วสู่ Marine Materials วัสดุทางเลือกจากนวัตกรรมรีไซเคิล

ทส. จับมือเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวโมเดล Nets Up ส่งเสริมกลุ่มประมง เปลี่ยนอวนไม่ใช้แล้วสู่ Marine Materials วัสดุทางเลือกจากนวัตกรรมรีไซเคิล

ทส. จับมือเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวโมเดล Nets Up ส่งเสริมกลุ่มประมง เปลี่ยนอวนไม่ใช้แล้วสู่ Marine Materials วัสดุทางเลือกจากนวัตกรรมรีไซเคิล 

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เปิดตัวโครงการ "Nets UP" (เนทซ์ อัป) โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อทะเลยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เอสซีจีซี เคมิคอลส์ (SCGC) กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จังหวัดระยอง พันธมิตรธุรกิจ และเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อเปลี่ยนอวนประมงที่ไม่ใช้แล้ว สู่ Marine Materials วัสดุทางเลือกใหม่จากนวัตกรรมรีไซเคิล เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจสิ่งทอ ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ หาดแสงจันทร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สมาคมเยาวชน The Youth Fund องค์กร AEPW (Alliance to End Plastic Waste) ทีมพลาสเคมีคอล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ Nyl -One ไทยแทฟฟิต้า กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) ชุมชนประมงนำร่อง และเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์แสดงความร่วมมือร่วมกันในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการขยะทะเล และการพัฒนานวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในการรักษา และบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวาระแห่งชาติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สำหรับโมเดล Nets Up และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้กลุ่มประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำเศษอวนมาคัดแยกเพื่อส่งเข้าโครงการฯ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระในการนำไปกำจัดเองแล้ว ยังเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เศษอวนไม่ใช้แล้วหลุดรอดลงในทะเล เพื่อเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนกลไกการจัดการเศษอวนประมงไม่ใช้แล้ว ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ให้ขยายครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศไทยต่อไป

แกลเลอรี่