ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“รองปลัดฯ พิชิต” ร่วมงาน 127 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ป่าไม้อย่างสมดุล

“รองปลัดฯ พิชิต” ร่วมงาน 127 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ป่าไม้อย่างสมดุล

“รองปลัดฯ พิชิต” ร่วมงาน 127 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ป่าไม้อย่างสมดุล 

วันนี้ (18 กันยายน 2566) เวลา 11.00 น. นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เป็นประธานในพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ 127 ปี “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กันยายน ของทุกปี พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 และรางวัลบุคคลต้นแบบของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหาร ทส. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

นายพิชิต รอง ปกท.ทส. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2439 เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ทำให้กรมป่าไม้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในวันนี้กรมป่าไม้จะมีอายุครบรอบ 127 ปี มีภารกิจในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหาย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล เพื่อส่งต่อทรัพยากรป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมวางแผนป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่า และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญ

แกลเลอรี่