ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทส. ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทส. ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ ร่วมกล่าวเปิดการประชุม Asia – Pacific regional capacity – building workshop on sustainable finance ณ โรงแรม Avani Riverside Bangkok ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Subnational Climate Fund (SCF) ภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) เพื่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน (sustainable finance) และนำเสนอตัวอย่างโครงการและเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการบูรณาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้แนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการ (Nature - based Solution: NbS)

แกลเลอรี่