ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) ผต.ทส. (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายผ่านระบบ Video Conference ด้วย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567  โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) ผต.ทส. (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายผ่านระบบ Video Conference ด้วย

แกลเลอรี่