ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมงาน World Ocean Week 2023 เปิดตัวโครงการ Blue Citizen Initiative ในเวที Xiamen International Ocean Forum ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทส. ร่วมงาน World Ocean Week 2023 เปิดตัวโครงการ Blue Citizen Initiative ในเวที Xiamen International Ocean Forum ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทส. ร่วมงาน World Ocean Week 2023 เปิดตัวโครงการ Blue Citizen Initiative ในเวที Xiamen International Ocean Forum ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน World Ocean Week 2023 และเปิดตัวโครงการ Blue Citizen Initiative ในเวที Xiamen International Ocean Forum ณ Xiamen Convention Center Hotel เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการผลักดันการเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องและร่วมกันใช้ทรัพยากรทะและมหาสมุทรอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการการดำเนินงานวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ด้านทะเล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย  

แกลเลอรี่