ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี

ทส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี

ทส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี


วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) เวลา 08.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 24 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อการสาธารณกุศลให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมี นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี 

แกลเลอรี่