ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งมี นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเอกสาร “การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ และภาคีเครือข่ายจัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) วาระแห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตร เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

แกลเลอรี่