ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2564

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2564

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนาดไฟล์:0.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 93 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนาดไฟล์:6.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 92 ครั้ง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหน

ขนาดไฟล์:12.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 105 ครั้ง