ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบท่อน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบท่อน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบท่อน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)

เอกสารแนบ

img-714104755-32

ขนาดไฟล์:0.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง