ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานชั่วคราวศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานชั่วคราวศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานชั่วคราวศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://procurement.dmcr.go.th/detailAll/67803/nws/