ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่)) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://procurement.dmcr.go.th/detailAll/68498/nws/