ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กฆ 5067 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กฆ 5067 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กฆ 5067 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9) 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/35524/nws/13