ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้ารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กด-982 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้ารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กด-982 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้ารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กด-982 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 7,105.07 บาท

เอกสารแนบ

img-Y01051622

ขนาดไฟล์:0.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 105 ครั้ง