ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลสถานภาพและการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น ในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด โดยวิธีเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลสถานภาพและการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น ในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด โดยวิธีเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลสถานภาพและการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น ในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด โดยวิธีเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด)สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37919/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล

ขนาดไฟล์:0.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 102 ครั้ง