ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ก.พ. 66

สื่อวิดีทัศน์การใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC)

28 ก.พ. 66

คู่มือการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC)

27 เม.ย. 65

คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27 เม.ย. 65

คู่มือการยกร่างหนังสือราชการและคำกล่าวภาษาอังกฤษ

27 เม.ย. 65

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

27 เม.ย. 65

คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการตรวจสอบ

27 เม.ย. 65

คู่มือการปฏิบัติงานการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

27 เม.ย. 65

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2