Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส. เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ (CBD COP14)

ทส. เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายท..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ..

15 พ.ย. 61
ทส. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ทส. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global ..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้..

12 พ.ย. 61
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ วัดบุปผารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..

ด้วยในปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กระทรวงทร..

9 พ.ย. 61
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ ๒/๒๕..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ค..

7 พ.ย. 61
​ทส.ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่ "แม่แจ่มโมเดล"

​ทส.ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่ "..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้น..

7 พ.ย. 61

ข่าวประเด็นร้อน ทส.

ดูทั้งหมด

RSS Feed

ดูทั้งหมด

แวดวงข่าว

ดูทั้งหมด

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

รายการเดินหน้าประเทศไทย : รัฐบาลกับความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาขยะพลาสติ..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าเกี่ยวกับ การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

แบบสำรวจความความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ผลโหวต

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด
โหวตคะแนนคัดเลือกบุคคล สป.ทส. ประจำปี พ.ศ. 2561