ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ทส. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ทส. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

12 ธ.ค. 62
“วราวุธ” รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวทีการประชุมเรื่อง โลกร้อน

“วราวุธ” รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวทีการประชุมเรื่อง โลกร้อน

“วราวุธ” รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวทีการประชุมเรื่อง โลกร้อน

12 ธ.ค. 62
ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 1/2562

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 1/2562

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 1/2562

6 ธ.ค. 62
วราวุธ นำทีม ทส. รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมเป็นประธานเปิดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ภายใต้นโยบาย คทช.

วราวุธ นำทีม ทส. รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมเป็นประธานเปิดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ภายใต้นโยบาย คทช.

วราวุธ นำทีม ทส. รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมเป็นประธานเปิดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ภายใต้นโยบาย คทช.

6 ธ.ค. 62
ทส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ทส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ทส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5 ธ.ค. 62

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายเฉลิมชัย  ปาปะทา) ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี โดยมี รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปะอาชา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ สิ่งดีดี วิถีวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แจกถุงผ้าให้กับประชาชนผู้ร่วมงานในกิจกรรมรณรงค์“ทำความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” จากนั้น ท่าน รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ได้มอบกล้าไม้เลียงผึ้ง และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑,๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขาแข้ง ให้ชุมชน ต.แก่นมะกรูด  อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภายใต้นโยบาย คทช.  ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 จ.อุทัยธานี

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายเฉลิมชัย ปาปะทา) ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี โดยมี รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปะอาชา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ สิ่งดีดี วิถีวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แจกถุงผ้าให้กับประชาชนผู้ร่วมงานในกิจกรรมรณรงค์“ทำความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” จากนั้น ท่าน รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ได้มอบกล้าไม้เลียงผึ้ง และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑,๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขาแข้ง ให้ชุมชน ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภายใต้นโยบาย คทช. ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 จ.อุทัยธานี

ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 จ.อุทัยธานี

6 ธ.ค. 62
การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุรชัย อจลบุญ) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส

การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุรชัย อจลบุญ) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส

การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (กา..

4 ธ.ค. 62
การขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Watergate Ballroom ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

การขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Watergate Ballroom ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

การขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ..

25 พ.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณโรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ..

21 ก.ย. 62

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

ผลงานรอบ 3 เดือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม-ตุลาคม 2562)