ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส. ประสานความร่วมมือไทย-เมียนมา ทำแนวกันไ ฟ 2 แผ่นดิน

ทส. ประสานความร่วมมือไทย-เมียนมา ทำแนวกันไ ฟ 2 แผ่นดิน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24 ม.ค. 63

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 23 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 23 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 23 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจก..

23 ม.ค. 63
วันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมการขับเคลื่อนโครงการด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จ.น่าน

วันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมการขับเคลื่อนโครงการด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จ.น่าน

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2563

18 ม.ค. 63
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุ..

18 ม.ค. 63
วันที่ 13 ม.ค.63 คณะผู้ตรวจราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ. 2563

วันที่ 13 ม.ค.63 คณะผู้ตรวจราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ หมู่ที่ 3..

13 ม.ค. 63
วันที่ 9 ม.ค. 2563 การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานส่วนกลาง)

วันที่ 9 ม.ค. 2563 การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานส่วนกลาง)

วันที่ 9 ม.ค. 2563 การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยา..

10 ม.ค. 63
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 9 (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 9 (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สำนักงานปลัดสำนักนา..

8 ม.ค. 63

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

วีดีทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ