Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

มาตรฐานการให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 มิ.ย. 62

การทำไม้ออกและนำเคลื่อนที่จากสวนป่า ซึ่งขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าไว้แล้ว

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 2235 ครั้ง
13 มิ.ย. 62

การขอขึ้นทะเบียนตราและการจัดทำตรา

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
13 มิ.ย. 62

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ตามพรบ.สวนป่า พ.ศ.2535

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
13 มิ.ย. 62

การดำเนินการตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พงศ. 2558 ผ่านระบบออนไลน์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.85 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
13 มิ.ย. 62

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ประเภทไฟล์: .PNG ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
11 มิ.ย. 62

การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป/การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์

11 มิ.ย. 62

กระบวนการขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง(ลซ.17)

11 มิ.ย. 62

กระบวนการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
1 2 3 >